วิธีการกำหนดเพศห่าน: ห่านหรือห่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 6 =